ms Malay en English
A- A A+

Bahagian Fatwa

Fungsi-Fungsi Bahagian Fatwa
1. Membuat kajian dan penyelidikan terhadap kemusykilan hukum semasa

2. Membuat penjelasan terhadap persoalan hukum yang dibangkitkan oleh masyarakat supaya bertepatan dengan hukum syarak

3. Mengurus dokumentasi fatwa dan negeri

4. Menganjurkan kursus, seminar dan bengkel untuk memberi kefahaman dan penghayatan masyarakat terhadap fatwa dan hukum syarak

Fungsi-Fungsi Unit Istinbat
1. Bertanggungjawab sebagai Ketua Unit dan Penyelia Unit Istinbat

2. Menjalankan untuk mengurusetiakan semua mesyuarat yang berkaitan dengan hukum syarak

3. Bertanggungjawab menyediakan kertas kajian untuk dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa

4. Bertanggungjawab dalam menyediakan cadangan Rang Fatwa

5. Bertanggungjawab menyelaras urusan pewartaan urusan Fatwa

6. Bertanggungjawab mengendalikan dan mengurusetiakan Mesyuarat Teknikal Kajian dan Penggubalan Cadangan Rang Fatwa.

7. Bertanggungjawab dalam membantu unit sumber untuk memajukan dan menambah bahan-bahan rujukan di perpustakaan jabatan

Fungsi-Fungsi Unit Buhuth
1. Menjalankan penyelidikan dan menyediakan bahan untuk Kertas Kerja Cadangan Fatwa

2. Menjalankan kerja-kerja dalam mengendalikan pentahaqiqan kitab-kitab Turath dan penulisan semula kitab-kitab Turath dan kitab-kitab Muktabar serta penulisan semula kitab-kitab Thurat

3. Meneliti, memantau dan menyediakan jawapan terhadap tuduhan-tuduhan dan tulisan orientalis atau musuh Islam

4. Mengkaji bahan manuskrip lama berhubung hukum dan fatwa

5. Memberi khidmat nasihat tentang kemusyikalan agama kepada masyarakat. membuat penyemakan dan pengesahan faraid, wakaf, wasiat, nazar, fidyah, baitulmal dan zakat yang diterima dari orang ramai atau Agensi Kerajaan

6. Menjalankan kajian ke atas fatwa-fatwa lama dan kesesuiannya menurut hukum syara’