ms Malay en English
A- A A+

Bahagian Khidmat Pengurusan & Kewangan

Fungsi-Fungsi Unit Pentadbiran & Perjawatan
1. Urusan keselamatan pejabat dan aset-aset jabatan

2. Urusan pejabat dan kebersihan

3. Urusan surat-menyurat dan fail-fail

4. Urusan kenderaan jabatan

5. Urusan Finger Tec dan keberadaan pegawai dan kakitangan

6. Urusan pegawai audit dan naziran jabatan

7. Urusan penyediaan rekod perkhidmatan dan cuti

8. Urusan tindakan tatatertib

9. Urusan pengisytiharan harta pegawai dan kakitangan

10. Urusan penamatan perkhidmatan atau persaraan

11. Urusan penyediaan penyata perubahan pendapatan

12. Urusan penyediaan sokongan kenaikan gaji tahunan anggota jabatan

13. Urusan penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

14. Urusan Panel Pergerakan Gaji (PPG)

15. Urusan pengemaskinian data maklumat HRMIS jabatan

16. Urusan program latihan atau kursus

Fungsi-Fungsi Unit Kewangan
1. Urusan penyediaan bajet tahunan

2. Urusan kawalan peruntukan jabatan

3. Urusan pembelian peralatan dan keperluan jabatan

4. Urusan penyediaan gaji bulanan anggota jabatan

5. Urusan penyediaan pesanan tempatan inden

6. Urusan penyata penyesuaian jabatan

7. Urusan kawalan stok dan inventori

8. Urusan pendaftaran dan pelupusan aset jabatan

9. Urusan baucar-baucar pembayaran, tuntutan perjalanan, elaun lebih masa dan lain-lain tuntutan kewangan

Fungsi-Fungsi Unit Urusetia Mesyuarat
1. Jawatankuasa Pengurusan Jabatan (12 kali mesyuarat)

2. Jawatankuasa Majlis Bersama Jabatan (MBJ) (4 kali mesyuarat)

3. Jawatankuasa Pegawai dan Warga Kerja Jabatan (2 kali mesyuarat)

4. Jawatankuasa Panel Penasihat Tatatertib (4 kali mesyuarat)

5. Jawatankuasa Pengurusan Akaun dan Kewangan Jabatan (4 kali mesyuarat)

6. Jawatankuasa Tadbir Urus Jabatan (2 kali mesyuarat)

7. Jawatankuasa Audit Jabatan (4 kali mesyuarat)

8. Jawatankuasa Naziran Jabatan (4 kali mesyuarat)

9. Jawatankuasa Bajet Tahunan (1 kali mesyuarat)