Ahad - Khamis: 8:00 - 17:00
Jumaat-Sabtu Tutup
(+609) 7482023/ 74822024/ 7482025
Telefon
(+609) 747 8170
Faksimili

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

FUNGSI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN DAN KEWANGAN

PENTADBIRAN DAN PERJAWATAN

·         Urusan keselamatan pejabat dan aset-aset jabatan.

·         Urusan pejabat dan kebersihan.

·         Urusan surat menyurat dan fail-fail.

·         Urusan kenderaan jabatan.

·         Urusan Finger Tec dan keberadaan pegawai dan kakitangan.

·         Urusan pegawai audit dan naziran jabatan

·         Urusan perjawatan, perkhidmatan dan kenaikan pangkat.

·         Urusan penyediaan rekod perkhidmatan dan cuti.

·         Urusan tindakan tatatertib.

·         Urusan pengisytiharan harta pegawai dan kakitangan.

·         Urusan penamatan perkhidmatan/persaraan.

·         Urusan penyediaan penyata perubahan pendapatan.

·         Urusan penyediaan sokongan kenaikan gaji tahunan anggota jabatan.

·         Urusan penyediaan SKT dan LNPT.

·         Urusan Panel Pergerakan Gaji (PPG).

·         Urusan pengemaskinian data maklumat HRMIS jabatan.

·         Urusan program latihan/kursus.

 

KEWANGAN

 

·         Urusan penyediaan bajet tahuan.

·         Urusan kawalan peruntukan jabatan.

·         Urusan pembelian peralatan dan keperluan jabatan.

·         Urusan penyediaan gaji bulanan anggota jabatan.

·         Urusan baucar-baucar pembayaran, tuntutan perjalanan, elaun lebih masa dan lain-lain tuntutan kewangan.

·         Urusan penyediaan pesanan tempatan inden.

·         Urusan penyata penyesuaian jabatan.

·         Urusan kawalan stok dan inventori.

·         Urusan pendaftaran dan pelupusan aset jabatan.

 

URUSETIA MESYUARAT

 

·         Jawatankuasa Pengurusan Jabatan (12 kali mesyuarat).

·         Jawatankuasa Majlis Bersama Jabatan (MBJ) (4 kali mesyuarat).

·         Jawatankuasa Pegawai dan Warga Kerja Jabatan (2 kali mesyuarat).

·         Jawatankuasa Panel Penasihat Tatatertib (4 kali mesyuarat).

·         Jawatankuasa Pengurusan Akaun dan Kewangan Jabatan (4 kali mesyuarat).

·         Jawatankuasa Aset Jabatan (JKPAK) (4 kali mesyuarat).

·         Jawatankuasa Tadbir Urus Jabatan (2 kali mesyuarat).

·         Jawatankuasa Audit Jabatan (4 kali mesyuarat).

·         Jawatankuasa Naziran Jabatan (4 kali mesyuarat).

·         Jawatankuasa Bajet Tahunan (1 kali mesyuarat).

 

 

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

BAHAGIAN RUJUKAN MAKLUMAT

1.         Mengumpul bahan-bahan rujukan yang bersesuaina dengan keperluan Jabatan Mufti Negeri Kelantan

2.         Mengurus dan menyelenggara bahan-bahan rujukan perpustakaan Jabatan Mufti Negeri Klantan.

3.         Mendokumentasikan dan merekod secara sistematik dan profesional segala aktiviti Jabatan Mufti Negeri Kelantan.

4.     Menerbit, mengurus, dan mengedarkan maklumat bersesuaian berkaitan Jabatan Mufti Negeri Kelantansecara berkala dalam bentuk media cetak, digital, atau elektronik kepada umum.

5.         Mengumpul makluimat daripada semua bahagian iaitu Bahagian Pentadbiran, Bahagian Fatwa dan Bahagian Falak.

6.         Menyedia, mengurus dan membangun laman web Jabatan Mufti Negeri Kelantan.

7.         Menguruskan perhubungan luar.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Bahagian Fatwa menjalankan fungsi-fungsi berikut:

i)                    Membuat kajian dan penyelidikan terhadap kemusykilan hukum semasa.

 

ii)                  Membuat penjelasan terhadap persoalan hukum yang dibangkitkan oleh masyarakat supaya bertepatan dengan hukum syarak.

 

iii)                Menganjurkan kursus, seminar dan bengkel untuk memberi kefahaman dan penghayatan masyarakat terhadap fatwa dan hukum syarak.

 

iv)                Mengurus dokumentasi fatwa dan negeri.

 

NOMBOR

UNIT ISTINBAT

1

Bertanggungjawab sebagai Ketua Unit dan Penyelia Unit Istinbat

 2

 

Bertanggungjawab menyediakan  Kertas Kajian untuk dibentangkan didalam Mesyuarat Jawatankuasa  Fatwa

3

Menjalankan mengurusetiakan semua mesyuarat  yang berkaitan dengan hukum syarak.

4

Bertanggungjawab dalam membantu Unit Sumber untuk memajukan dan menambah bahan-bahan rujukan di perpustakaan Jabatan.

5

Bertanggungjawab dalam menyediakan cadangan  Rang Fatwa.

6

Bertanggungjawab menyelaras urusan Pewartaan Urusan Fatwa 

7

Bertanggungjawab mengendalikan dan mengurusetiakan Mesyuarat Teknikel Kajian dan Penggubalan Cadangan Rang Fatwa.

 

 

 

NOMBOR

UNIT BUHUTH

1

Menjalankan penyelidikan dan menyediakan bahan untuk Kertas Kerja Cadangan Fatwa.

 2

 

 Mengkaji  bahan manuskrip lama berhubung hukum dan fatwa

 

3

 

Menjalankan kerja-kerja dalam mengendalikan pentahaqiqan Kitab-Kitab Turath dan penulisan semula Kitab-Kitab Turath dan Kitab-Kitab Muktabar serta penulisan semula Kitab –Kitab Thurat.

4

Meneliti, memantau  dan menyediakan jawapan terhadap tuduhan-tuduhan dan tulisan Orientalis atau musuh Islam

5

Menjalankan kajian ke atas fatwa-fatwa lama dan kesesuiannya menurut hukum  syara’.

6

Memberi khidmat nasihat tentang kemusyikalan agama kepada masyarakat. membuat penyemakan dan pengesahan faraid , wakaf, wasiat, nazar, fidyah, baitulmal dan zakat

yang diterima dari orang ramai atau Agensi Kerajaan .

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Bahagian Falak menjalankan fungsi-fungsi berikut:

o   Merancang dan mengurus hal ehwal falak, perkembangan dan kemajuan semasa.

o   Bertindak sebagai urusetia kepada mesyuarat AJK Falak Negeri Kelantan.

o   Bertindak sebagai urusetia AJK Rukyah Negeri Kelantan.

o   Mengadakan latihan/seminar/ Falak Syarie.

o   Mengadakan bahan-bahan terbitan mengenai Hal Ehwal Falak Syarie mengikut Hal Ehwal semasa.

o   Pertanyaan hukum pusaka/ Faraid.

 

 

UNIT CERAPAN

 

1.     Melaksanakan cerapan  Hilal Rasmi Awal Ramadhan , Syawal dan Zulhijjah setiap tahun.

 

2.     Melaksanakan cerapan hilal bulanan pada tanggal 29/30  Hijri setiap bulan.

 

3.     Menyediakan laporan dan data cerapan setiap bulan.

 

4.     Melakukan kajian dan penyelidikan dalam bidang falak atau astronomi Islam dari semasa ke semasa.

 

5.     Menyertai pameran falak dan rujukan maklumat  yang dipohon oleh pihak-pihak yang menganjurkan.

 

 

 

UNIT TAQWIM DAN ARAH KIBLAT

 

1.     Menyediakan jadual waktu solat, kalender taqwim  dan ibadat harian  bagi Negeri Kelantan.

 

2.     Mengurus pengumpulan data-data hijri, data-data imsakiah, data waktu solat bagi zon 1 dan  zon 2  Negeri  Kelantan

 

3.     Mengurus dan menyemak bagi proses penyeliaan dan pengedaran taqwim hijri kepada masyarakat.

 

4.     Mengadakan pameran berkaitan ilmu falak kepada masyarakat.

 

5.     Menyertai pameran falak dan rujukan maklumat bagi pihak yang menganjurkan.

 

 

 

 

 

logo-kecik-2.png
SYARIAT DI JUNJUNG

Jabatan Mufti Negeri Kelantan

Kompleks Islam Darulnaim,
Jalan Sultan Yahya Petra,15200, Kota Bharu, Kelantan

T (+609) 7482023/ 74822024/ 7482025
F (+609) 747 8170

Web: www.mufti.kelantan.gov.my
Email: jabmufti@kelantan.gov.my

PENSIJILAN

MPC 2015/2016
MPC 2015/2016
ANUGERAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN AKAUNTABILITI TAHUN 2016
ANUGERAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN AKAUNTABILITI TAHUN 2016
PENAFIAN
Jabatan Mufti Negeri Kelantan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman portal ini.

 

Laman web ini serasi dengan menggunakan pelayar IE, Safari, Chrome, Firefox dengan beresolusi 1366 x 768 adalah yang paling baik.

 

© Copyright 2019 Laman Web Rasmi Jabatan Mufti Negeri Kelantan. All Rights Reserved. Maklumat dalam portal ini telah dikemaskinikan pada : Khamis 10 Jun 2019, 08:00:29.

Search