Penerbitan yang ditegah kerana bertentangan dengan hukum Syara’

FATWA 18.

 

Tarikh Keputusan    : 01hb. Julai 1986

Status Penwartaan  : Warta

Tarik Diwartakan     : 31 hb. Julai 1986 

No. Rujukan             : ( D (Sulit) 231/30. )

Akta/Enakmen         : Jil. 39 (16)  No. 283

 

Kategori          :Akidah

 

Soalan             :PENERBITAN YANG DITEGAH KERANA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM SYARAK

 

UNDANG - UNDANG MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1966   (Enakmen Bil .2 Tahun 1966) PEMBERITAHUAN DIBAWAH SEKSYEN 15.

 

Pada menjalankan kuasa –kuasa yang diberi oleh seksyen 15 Undang-Undang Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1966, Majlis mengisytiharkan perkara-perkara yang diperihalkan dalam jadual sebagai penerbitan yang ditegah kerana mempunyai perkara-perkara yang bertentangan dengan Hukum Syarak atau ajaran Ugama Islam atau mana-mana fatwa yang diluluskan oleh Undang-Undang.

 

JADUAL

 

 

Tajuk Penerbit

 

Pengarang

 

Penerbit

 

Bahasa

 

Hadis Satu Penilaian Semula

 

Kassim Ahmad

 

Media Intelek Sdn. Bhd. Wisma FAM, Peti Surat 6640, 47308 Petaling Jaya, Selangor

 

Melayu

 

 

 

© {2019} Jabatan Mufti Negeri Kelantan. Hak Cipta Terpelihara.

Please publish modules in offcanvas position.