Penetapan harga Zakat Fitrah bagi tahun 1426h

Print

PENETAPAN HARGA ZAKAT FITRAH BAGI TAHUN 1426H

 

Kategori  :  Ibadat  (Zakat)

 

Keputusan :

 

Mesyuarat Jemaah  Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang kali 1/2005 di Bilik Mesyuarat Tingkat Empat Majlis Agama Islam Kelantan pada 31 Julai 2005 telah membincangkan  Isu Penetapan Harga Zakat Fitrah Bagi Tahun 1426h dan telah bersetuju menetapkan seperti berikut  :

 

Harga Zakat Fitrah bagi Negeri Kelantan tahun 1426H sebanyak RM 4.70.

 

Huraian

 

Keputusan ini dibuat berdasarkan harga beras semasa yang bernilai antara RM 1.75 dan RM 1.80 satu kilogram didarabkan dengan satu gantang Baghdad yang beratnya 2.70 kilogram.