Penetapan harga Zakat Fitrah bagi Negeri Kelantan tahun 1424 H

Print

PENETAPAN HARGA ZAKAT FITRAH BAGI NEGERI KELANTAN TAHUN  1424 H

 

Kategori  :  Ibadat ( Zakat )

 

Keputusan  :

 

Mesyuarat Jemaah  Ulama’ Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan yang bersidang kali 1/2003 di Bilik Mesyuarat Tingkat Empat Majlis Agama Islam Kelantan  pada 24 Ogos 2003 telah membincangkan isu Penetapan Harga Zakat Fitrah Bagi Negeri Kelantan Tahun  1424 H dan telah bersetuju  memutuskan seperti berikut:

 

Harga Zakat Fitrah bagi Negeri Kelantan tahun 1424H sebanyak RM4.30

 

Huraian:

 

Keputusan ini dibuat berdasarkan harga beras semasa yang bernilai RM 1.60 satu kilogram didarabkan dengan satu gantang Baghdad yang beratnya 2.70kg.